HONDA CERTIFIED

รับประกัน1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร ศูนย์บริการฮอนดาทั่วประเทศ
ดูทั้งหมด
certified
HONDA JAZZ HYBRID
ปี 2014
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
1300
ระยะทาง
58762 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
385,000
บาท
certified
HONDA CITY
ปี 2017
สี
สีเทา
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
26225 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
555,000
บาท
certified
HONDA CITY
ปี 2014
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
94127 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
485,000
บาท
certified
HONDA CIVIC
ปี 2016
สี
สีดำ
เกียร์
AT
ซีซี
1800
ระยะทาง
68970 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
725,000
บาท
certified
HONDA BRIO AMAZE
ปี 2013
สี
สีน้ำเงิน
เกียร์
AT
ซีซี
1200
ระยะทาง
70404 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
285,000
บาท
certified
HONDA JAZZ
ปี 2016
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
32857 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
565,000
บาท
certified
HONDA HR-V
ปี 2015
สี
สีดำ
เกียร์
AT
ซีซี
1800
ระยะทาง
65595 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
710,000
บาท
certified
HONDA JAZZ
ปี 2014
สี
สีเทา
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
104474 กม.
รับประกัน
Honda Waranty
ราคา
475,000
บาท

HONDA PARADISE CERTIFIED

รับประกัน 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร ศูนย์บริการฮอนดาทั่วประเทศ
ดูทั้งหมด
certified
HONDA JAZZ
ปี 2016
สี
สีเหลือง
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
86134
ราคา
555,000
บาท
certified
HONDA JAZZ
ปี 2004
สี
สีดำ
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
240342
ราคา
195,000
บาท
certified
HONDA CITY
ปี 2014
สี
สีเงิน
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
147824
ราคา
445,000
บาท
certified
HONDA BRIO AMAZE
ปี 2013
สี
สีเงิน
เกียร์
AT
ซีซี
1200
ระยะทาง
105048
ราคา
265,000
บาท
certified
HONDA CITY
ปี 2013
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
95919
ราคา
415,000
บาท
certified
HONDA CITY
ปี 2008
สี
สีเทา
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
104165
ราคา
299,000
บาท
certified
HONDA ACCORD
ปี 2013
สี
สีดำ
เกียร์
AT
ซีซี
2400
ระยะทาง
135436
ราคา
725,000
บาท
certified
HONDA BRIO
ปี 2012
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
1200
ระยะทาง
103471
ราคา
275,000
บาท
certified
HONDA BRIO AMAZE
ปี 2013
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
1200
ระยะทาง
138476
ราคา
285,000
บาท
certified
HONDA CIVIC
ปี 2011
สี
สีเงิน
เกียร์
AT
ซีซี
1800
ระยะทาง
134460
ราคา
395,000
บาท
certified
MAZDA CX-3
ปี 2016
สี
สีเทา
เกียร์
AT
ซีซี
2000
ระยะทาง
33195
ราคา
665,000
บาท
certified
ปี 2014
สี
ขาว
เกียร์
AT
ซีซี
3000
ระยะทาง
59547
ราคา
765,000
บาท
certified
TOYOTA YARIS
ปี 2014
สี
สีเงิน
เกียร์
AT
ซีซี
1500
ระยะทาง
98767
ราคา
375,000
บาท